Ariadne’s thread – Lavirint

3,600.00 din.

Kategorija: Oznake: , ,

Opis

Ariadne’s thread je društvena igra koju možete igrati na dva načina u zavisnosti od uzrasta igrača. Primarno je namenjena deci starijoj od 6 godina, a cilj je da nakon što ste formirali put kroz lavirint, izađete iz njega sa najviše dugmića.

Na početku igre sve dugmiće treba staviti u pamučnu vreću. Svaki igrač nasumice izabere 5 dugmića. Najmlađi igrač počinje igru tako što jedno od svojih dugmića postavlja na početak lavirinta, a zatim izvlači novo iz vreće. Sledeći igrač treba da nastavi put postavljajući svoje dugme koje mora biti iste boje, ili veličine, ili oblika u odnosu na prethodno. Nakon što igrač postavi odgovarajuće dugme, izvlači novo iz vreće i nastavlja sledeći. Ukoliko neki igrač nema odgovarajuće dugme, jedno od svojih mora da vrati u vreću i igra se nastavlja. Postoje pozicije u lavirintu koje vam zadaju dodatni zadatak. Ukoliko treba da postavite dugme na poziciju sa jednom ili dve strelice, morate voditi računa da vaše dugme bude odgovarajuće ne samo u odnosu na prethodno, već i u odnosu na ono na koje vam strelica ukazuje. Takođe, ukoliko imate dugme koje po obliku i veličini odgovara poslednjem, a po boji pretposlednjem – postavljate ga NA poslednje dugme i dobijate nagradu (umesto jednog, imate pravo da izvučete dva nova dugmeta iz vreće).  Igra se završava kada se na poslednje polje u lavirintu postavi dugme. Igrač koji ga je postavio takođe izvlači dva dugmeta. Pobednik je onaj koji ima najviše dumića.

Saveti:

  • Bolje je kada se igrači dogovore da ne kriju dugmiće jedni od drugih. Tada im je potrebno više taktike i igra bude zanimljivija.
  • Svakom igraču treba dozvoliti da promeša i oseti dugmiće unutar kese, pre nego što izvuče.

Drugi način igranja, predviđen za mlađe od 6 godina, je građenje kula od dugmića. Kroz igru deca uče boje i oblike i razvijaju osećaj dodira.